Cách móc vòng tròn mũi đơn đẹp | How to crochet a perfect circle (single crochet)Video hướng dẫn móc vòng tròn gồm các mũi đơn. Ứng dụng khi bạn muốn móc chóp nón tròn đẹp
Nếu bạn tăng tịnh tiến theo cách thông thường, chóp nón của bạn sẽ có các cạnh. Vì vậy, bạn cần tản mũi móc ở vị trí tăng mũi, như vậy chóp nón sẽ tròn.
Việc tản mũi không nhất thiết có quy luật nào cả, bạn móc sao cho các vị trí tăng mũi không nằm trên 1 hàng mà thôi
Tip crochet video tutorial:
How to crochet a flat circle – single crochet
How to make a perfect circle
How to make a straight seam

Twitter:
Website:
Facebook:
Youtube1:
Youtube2:

#Tipcrochet

Nguồn: https://phim6v.com

Xem thêm bài viết khác: https://phim6v.com/meo-vat/

7 thoughts on “Cách móc vòng tròn mũi đơn đẹp | How to crochet a perfect circle (single crochet)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *